Интернет-проект «С книгой по дорогам истории». 

Интернет-проект «С книгой по дорогам истории». 

В Год исторической памяти библиотеки Пинского района представляют.

Кніга Легенды і паданні/(Склад. М.Я.Грынблат і А.І.Гурскі; рэд. Тома А.С.Фядоскі)

У чарговым томе шматтомнага выдання ( Беларуская народная творчасць) найбольш поўна сабраны асноўныя жанры няказкавай прозы беларускага эпасу- легенды і паданні. У іх пададзены старажытныя міфалагічныя ўяўленні пра паходжанне сусветузямлі, чалавека, жывел і раслін, легенды сацыяльнага зместу, а так сама адносіны да Бога і святых; паданні апавядаюць пра гістарычныя падзеі і гістарычных асоб, пра паходжанне беларускіх гарадоў ,весак, урочыўаў і іх назваў. Да змешчаных тэкстаў дадзены ўступны артыкул- даследаванне , каментарыі,і паказальнікі.

Приглашаем посетить библиотеки Пинского района!

Добавить комментарий